Jírů 
Blahoslav - JIRS - idatabaze.czNávěsy, cisterny, podvalníky, valníky, nosiče kontejnerů - 
idatabaze.cz
sklap
Sklápěcí nástavba

Sklápěcí nástavby na automobil

 • jsou určeny pro dostavbu na podvozky vozidel a to pro přepravu sypkého materiálu
 • podmínkou pro stavbu nástavby je vybavenost podvozku PTO (Power Také Off) pro přímé připojení čerpadla s připojovacími rozměry dle standardu NFR 17-102 / DIN 5462
 • dostavba vozu se skládá z ocelového pomocného rámu z uzavřených profilů, příček sklápění se sklápecími ložisky Leasinger a samotného klopného rámu , doplnění hydrulického čerpadla s pracovním tlakem 27 MPa (alt. 16 MPa)
 • délka karoserie nástavby se pohybuje v rozmezí 5 - 6,5 m
 • výška bočnic 600 - 1 600 mm
 • celková hmotnost 12 000 - 24 000 kg
 • jednostranná / třístranná sklápěcí hydraulika
 • možnost zaplachtování

Lehké

 • nákladní automobil se sklopnou nástavbou do celkové hmotnosti 18 tun
 • hliníková nebo ocelová karoserie, podlaha je standatně ocelová
 • otevírání bočnic je kombinované - mechanické / ruční

Střední

 • určené pro přepravu sypkých hmot s frakcí do 150
 • gravitační otevírání, kombinované otevírání s pomocnými pružinami, hydraulicky otevíraná průběžná bočnice a vzduchem ovládaná bočnice

Těžké

 • pro účely přepravy materiálu s frakcí nad 150 (lomový kámen apod.)
 • průběžné bočnice s gravitačním nebo hydraulickým otevíráním